რჩევები

რა არის სითხის განმარტება?

რა არის სითხის განმარტება?

სითხე არის ნებისმიერი ნივთიერება, რომელიც მიედინება ან ცვალებადია სტრესის ქვეშ. სითხეები მოიცავს მატერიის მდგომარეობების კომპონენტს და მოიცავს სითხეებს, აირებს და პლაზმას.

მაგალითები

ყველა სითხე და გაზები სითხეებია (ჰაერი, წყალი, ზეთი).