ახალი

კლონირების ტექნიკა

კლონირების ტექნიკა

კლონირება ეხება შთამომავლობის განვითარებას, რომლებიც გენეტიკურად იდენტურია მათი მშობლისთვის. ცხოველები, რომლებიც ასახავს ასექსუალურად, წარმოადგენენ კლონების მაგალითებს, რომლებიც ბუნებრივად იწარმოებიან.

გენეტიკაში მიღწევების წყალობით, კლონირება შეიძლება ხელოვნურად მოხდეს კლონირების გარკვეული ტექნიკის გამოყენებით. კლონირების ტექნიკა არის შთამომავლობის დასამუშავებლად გამოყენებული ლაბორატორიული პროცესები, რომლებიც გენეტიკურად იდენტურია დონორი მშობლისთვის.

ზრდასრული ცხოველების კლონები წარმოიქმნება ხელოვნური დაძმობილების და სომატური უჯრედების ბირთვული გადაცემის პროცესებით. სომატური უჯრედის ბირთვული გადაცემის მეთოდის ორი ვარიაცია არსებობს. ისინი არიან როსლინის ტექნიკა და ჰონოლულუ ტექნიკა. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა ამ ტექნიკაში შედეგად მიღებული შთამომავლობა გენეტიკურად იდენტური იქნება დონორისთვის და არა სუროგატისთვის, თუ შეწირული ბირთვი არ მიიღება სუროგატის სომატური უჯრედიდან.

კლონირების ტექნიკა

სომატური უჯრედის ბირთვული გადაცემა

ტერმინი სომატური უჯრედის ბირთვული გადაცემა ეხება ბირთვების სომატური უჯრედიდან კვერცხუჯრედში გადატანას. სომატური უჯრედი არის სხეულის ნებისმიერი უჯრედი, გარდა ჩანასახოვანი უჯრედისა (სქესის უჯრედი). სომატური უჯრედის მაგალითს წარმოადგენს სისხლის უჯრედები, გულის უჯრედები, კანის უჯრედი და ა.შ.

ამ პროცესში, სომატური უჯრედის ბირთვი ამოღებულია და ჩასმულია უნაყოფო კვერცხუჯრედში, რომელსაც მისი ბირთვი ამოიღეს. კვერცხი თავისი შეწირული ბირთვით შემდეგ იკვებება და იყოფა, სანამ არ გახდება ემბრიონი. ემბრიონი შემდეგ მოთავსებულია სუროგატი დედის შიგნით და ვითარდება სუროგატის შიგნით.

როზლინის ტექნიკა

როზლინის ტექნიკა სომატური უჯრედების ბირთვული გადაცემის ცვალებადობაა, რომელიც როსლინის ინსტიტუტის მკვლევარებმა შეიმუშავეს. მკვლევარებმა ეს მეთოდი დოლის შესაქმნელად გამოიყენეს. ამ პროცესში, სომატურ უჯრედებს (ბირთვების ხელუხლებელი გზით) უფლება აქვთ გაიზარდოს და გაყოფა და შემდეგ მათ საკვებ ნივთიერებებს მოკლებული აქვთ უჯრედების შეჩერებას ან შეწყვეტულ ეტაპზე. კვერცხუჯრედის უჯრედს, რომელსაც აქვს მისი ბირთვი, ამოღებულია, შემდეგ მოთავსებულია სომატურ უჯრედთან ახლოს და ორივე უჯრედი შოკშია ელექტრო პულტით. უჯრედები შერწყმულია და კვერცხუჯრედი ნებადართულია ემბრიონის განვითარებაში. ემბრიონი შემდეგ ხდება სუროგატის ჩანერგვით.

ჰონოლულუსის ტექნიკა

ჰონოლულუსის ტექნიკა შეიმუშავა დოქტორ ტერუიკო ვაკაიამამ ჰავაის უნივერსიტეტში. ამ მეთოდით, სომატური უჯრედის ბირთვი ამოღებულია და შეჰყავთ კვერცხუჯრედში, რომელსაც მისი ბირთვი ამოიღეს. კვერცხი გარეცხილია ქიმიურ ხსნარში და კულტივირებულია. ვითარდება ემბრიონი, შემდეგ ხდება სუროგატის ჩანერგვა და მისი განვითარება ნებადართულია.

ხელოვნური დაძმობილება

მიუხედავად იმისა, რომ ადრე ნახსენები ტექნიკა გულისხმობს სომატური უჯრედების ბირთვულ გადაცემას, ხელოვნური დაძმობილება არ ხდება. ხელოვნური დაძმობილება მოიცავს ქალის გამეტების განაყოფიერებას და შედეგად განვითარებული ემბრიონის უჯრედების განცალკევებას განვითარების ადრეულ ეტაპზე. თითოეული განცალკევებული უჯრედი კვლავ იზრდება და მისი ჩანერგვა შეიძლება სუროგატის შემადგენლობაში. ეს განვითარებადი ემბრიონი მომწიფებულია, საბოლოოდ კი ქმნის ცალკეულ პირებს. ყველა ეს ადამიანი გენეტიკურად იდენტურია, რადგან ისინი თავდაპირველად განცალკევებულნი იყვნენ ემბრიონისგან. ეს პროცესი მსგავსია იმით, რაც ხდება ბუნებრივი იდენტური ტყუპების განვითარებაში.

რატომ გამოვიყენოთ კლონირების ტექნიკა?

მკვლევარები იმედოვნებენ, რომ ეს ტექნიკა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადამიანის დაავადებების კვლევისა და მკურნალობისა და ცხოველების გენეტიკურად შეცვლისთვის, ადამიანის ცილებისა და გადანერგვის ორგანოების წარმოებისთვის. კიდევ ერთი პოტენციური პროგრამა მოიცავს სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად ხელსაყრელი თვისებების მქონე ცხოველების წარმოებას.