რჩევები

კვანტური განმარტება ფიზიკასა და ქიმიაში

კვანტური განმარტება ფიზიკასა და ქიმიაში

ფიზიკასა და ქიმიაში, ა კვანტური არის ენერგიის ან მატერიის დისკრეტული პაკეტი. ტერმინი კვანტური ასევე ნიშნავს ფიზიკური ქონების მინიმალურ მნიშვნელობას, რომელიც მონაწილეობს ურთიერთქმედებაში. კვანტური რიცხვი არის კვანტა.

ძირითადი ნაბიჯები: კვანტური განმარტება

  • ქიმიასა და ფიზიკაში კვანტური ეხება მატერიის ან ენერგიის ერთ პაკეტს.
  • პრაქტიკულ გამოყენებაში, ეს ეხება ენერგიის მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც საჭიროა ცვლილებების მისაღწევად ან ნებისმიერი ფიზიკური საკუთრების მინიმალური მნიშვნელობისთვის ურთიერთქმედებაში.
  • კვანტი არის სიტყვის სინგური ფორმა. Quanta არის ტერმინის მრავლობითი ფორმა.

მაგალითად: მუხტის კვანძი არის ელექტრონის მუხტი. ელექტრული მუხტი შეიძლება მხოლოდ გაიზარდოს ან შემცირდეს ენერგიის დისკრეტული დონით. ასე რომ, ნახევარი ბრალდება არ არსებობს. ფოტონი წარმოადგენს ერთ კვანტურ შუქს. მსუბუქი და სხვა ელექტრომაგნიტური ენერგია შეიწოვება ან გამოიყოფა კვანტაში ან პაკეტებში.

სიტყვა კვანტური ლათინური სიტყვიდან მოდის კვანტუსი, რაც ნიშნავს "რამდენად კარგი". სიტყვა გამოყენებული იქნა 1900 წლამდე, ამასთან დაკავშირებით კვანტური სატისი მედიცინაში, რაც ნიშნავს "საკმარისი ოდენობას".

ტერმინის ბოროტად გამოყენება

სიტყვა კვანტური ხშირად არასწორედ გამოიყენება როგორც ზედსართავი სახელი, რაც ნიშნავს მისი განმარტების საპირისპიროდ ან შეუსაბამო კონტექსტში. მაგალითად, ტერმინი "კვანტური მისტიკა" გულისხმობს კვანტურ მექანიკასა და პარაფსიქოლოგიას შორის კორელაციას, რაც ემპირიული მონაცემებით არ მომხდარა. ფაზა "კვანტური ნახტომი" გამოიყენება დიდი ცვლილების შესაქმნელად, ხოლო კვანტური განსაზღვრება არის ის, რომ ცვლილება არის მინიმალური ოდენობა.