საინტერესოა

რამდენი ატომი არსებობს ადამიანის სხეულში

რამდენი ატომი არსებობს ადამიანის სხეულში

ოდესმე გაგიკვირდებათ, რამდენი ატომი არსებობს ადამიანის სხეულში? აქ მოცემულია გაანგარიშება და კითხვაზე პასუხი.

Მოკლე პასუხი

არსებობს დაახლოებით 7 x 1027 ატომები ადამიანის საშუალო სხეულში. ეს არის ხარჯთაღრიცხვა 70 კგ ზრდასრული ადამიანის მამრობაზე. საერთოდ, უფრო მცირე ადამიანი შეიცავს ნაკლები ატომს; უფრო დიდი ადამიანი შეიცავს მეტ ატომს.

ატომები სხეულში

საშუალოდ, ორგანიზმში ატომების 87 პროცენტი წყალბადი ან ჟანგბადია. ნახშირბადის, წყალბადის, აზოტის და ჟანგბადის ერთად ადამიანის შემადგენლობაში შედის ატომების 99 პროცენტი. ადამიანების უმეტესობაში 41 ქიმიური ელემენტია ნაპოვნი. კვალი ელემენტების ატომების ზუსტი რაოდენობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ასაკის, დიეტის და გარემო ფაქტორების მიხედვით. ამ ელემენტების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროა ორგანიზმში ქიმიური პროცესებისთვის, მაგრამ სხვებს (მაგ. ტყვიას, ურანს, რადიუმს) არ აქვთ ცნობილი ფუნქცია ან ტოქსიკური დამაბინძურებლები არიან. ამ ელემენტების დაბალი დონე გარემოს ბუნებრივი ნაწილია და, როგორც წესი, არ იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებს. ცხრილში ჩამოთვლილი ელემენტების გარდა, დამატებითი კვალი ელემენტები შეიძლება მოიძებნოს ზოგიერთ პიროვნებაში.

ცნობარი: Freitas, Robert A., Jr., Nanomedicine, //www.foresight.org/Nanomedicine/index.html, 2006

70-კგ წონით მჭლე კაცის ატომური შემადგენლობა

ელემენტი# ატომები
წყალბადი4.22 x 1027
ჟანგბადი1.61 x 1027
ნახშირბადის8.03 x 1026
აზოტი3.9 x 1025
კალციუმი1.6 x 1025
ფოსფორი9.6 x 1024
გოგირდი2.6 x 1024
ნატრიუმი2.5 x 1024
კალიუმი2.2 x 1024
ქლორი1.6 x 1024
მაგნიუმი4.7 x 1023
სილიკონი3.9 x 1023
ფტორს8.3 x 1022
რკინა4.5 x 1022
თუთია2.1 x 1022
რუბიდიუმი2.2 x 1021
სტრონციუმი2.2 x 1021
ბრომი2 x 1021
ალუმინი1 x 1021
სპილენძი7 x 1020
ტყვია3 x 1020
კადმიუმი3 x 1020
ბორი2 x 1020
მანგანუმი1 x 1020
ნიკელი1 x 1020
ლითიუმი1 x 1020
ბარიუმი8 x 1019
იოდი5 x 1019
ქილა4 x 1019
ოქრო2 x 1019
ცირკონიუმი2 x 1019
კობალტი2 x 1019
ცეზიუმი7 x 1018
ვერცხლისწყალი6 x 1018
დარიშხანი6 x 1018
ქრომი6 x 1018
მოლიბდენი3 x 1018
სელენი3 x 1018
ბერილიუმი3 x 1018
ვანადიუმი8 x 1017
ურანი2 x 1017
რადიუმი8 x 1010