მიმოხილვები

Zwitterion განმარტება

Zwitterion განმარტება

ზვიტერიონი არის მოლეკულა, რომელიც შეიცავს როგორც დადებითად, ასევე უარყოფითად დატვირთულ ფუნქციურ ჯგუფებს, ხოლო მთლიანი მოლეკულის წმინდა დატვირთვა ნულია. ამინომჟავები ყველაზე ცნობილი მაგალითიაზვიტერები. ისინი შეიცავს ამინ ჯგუფს (ძირითადი) და კარბოქსილის ჯგუფს (მჟავე).